Als je digitale service een persoon zou zijn, wat voor iemand zou het dan zijn? En hoe word je product beleefd door gebruikers? Met de UX Product Personality Quiz onderzoek je de karaktereigenschappen en gewenste identiteit van een digitale service, product of merk.De uitkomst van de quiz helpt je belangrijke (design)keuzes te maken en te onderbouwen.Dat doe je aan de hand van het archetype dat je met behulp van de speelkaarten bepaalt: Lover, Caregiver, Leader, Innocent, Rebel, Hero, Joker, Creator, Magician, Everyman, Explorer of Expert.

Onderzoek zelf in rap tempo de karaktereigenschappen en gewenste identiteit van een digitale service, product of merk – download de quiz.

De archetypes

De UX Product Personality Quiz is gebaseerd op de archetypes van Jung. Hij ging ervan uit dat het menselijk gedrag wordt bepaald door onbewuste ambities en dromen en dat die samen te vatten zijn in een aantal tijdloze, universele blauwdrukken: de archetypes. Jung ontwikkelde zijn archetypes niet voor digitale services of merken, maar voor mensen. In ieder mens huizen volgens hem verschillende archetypes die zijn gedrag in verschillende situaties bepalen. Omdat de archetypes die Jung ontwikkelde voor iedereen betekenisvol en herkenbaar zijn, zijn ze zeer geschikt om er de identiteit van een digitale service of merk mee te onderbouwen en versterken. Een merk met een duidelijke identiteit spreekt consumenten aan, omdat zij hun eigen dromen en ambities herkennen. Net als echte mensen is een merk nooit 100% gelijk aan één archetype. De keuze voor één basis-archetype helpt echter wel een identiteit consistent door te vertalen. Het merk speelt natuurlijk in op veranderende omstandigheden en behoeftes van gebruikers, maar blijft altijd duidelijk herkenbaar.

Het ontwerpen van een productpersoonlijkheid

Nadat je met deze quiz het archetype hebt vastgesteld, kun je in korte brainstormsessies bekijken wat dit betekent voor de tone of voice en de visuele identiteit. Hoe wordt je product beleefd door de gebruiker? Welke look & feel past het beste? Een product met een persoonlijkheid kan betekenisvolle relaties aangaan met gebruikers. Daarom is het belangrijk voorafgaand aan de daadwerkelijke ontwikkeling van een product, de basis voor de digitale identiteit te leggen.

Lees meer over het ontwerpen van een productpersoonlijkheid en waarom het zo belangrijk is voor het succes van digitale services in Het ontwerpen van een UX product personality in 7 stappen.

Download de UX Product Personality Quiz

If you like this download please show your appreciation by sharing this article.